هفته نامه طنین قائنات -> اشتراک
جدیدترین
تبلیغ در طنین هزینه اشتراک در سال 1395

هزینه اشتراک 45 شماره به شرح ذیل می باشد:

* اشتراک داخل شهرستان:                                       30.000 تومان

* اشتراک داخل استان:                                             35.000 تومان

* اشتراک خارج استان:                                              40.000 تومان

 

هزینه اشتراک 22 شماره به شرح ذیل می باشد:

*داخل شهرستان      15.000 تومان

از شما که با خرید طنین قاینات ما را حمایت می کنید سپاسگزاریم


——————————————————–

در صورتی که تمایل به دریافت اشتراک نشریه را دارید فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی (الزامی):

آدرس دقیق پستی (الزامی):

کد پستی (الزامی):

شماره تماس(الزامی):

تعداد نسخه درخواستی(الزامی):

شماره پرداخت: