موضوعات
پیوندها
جدیدترین
ظهور12

ظهور12

ظهور12


برگزاری مسابقه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان

مسابقات فوتسال اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه آزاد واحد قاينات در ٨ تيم ٦ نفره در دو گروه ٤ تيمي در سالن ورزشي شهداي گمنام واحد آغاز گرديد. آقايي مسئول ورزشي واحد افزود از هر گروه دو تيم صعود خواهد كرد كه در نهايت برنده آن‌ها به فينال راه پيدا خواهند كرد.