موضوعات
پیوندها
جدیدترین
ظهور12

ظهور12

ظهور12


امسال، آغاز عملیات اجرایی اتصال راه‌آهن خراسان جنوبی به شبکه سراسری راه‌ آهن

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان‌جنوبی، گفت: در سال 93 باتوجه به سفر هیئت دولت به خراسان‌جنوبی اتصال خراسان‌جنوبی به شبکه راه آهن سراسری مصوب و در سال گذشته اعتباری در نظر گرفته شد. عبادی با بیان این‌که امیدواریم با برنامه‌ریزی و مساعدت دولت امسال عملیات اتصال راه آهن اجرایی شود، افزود: با اتصال راه آهن خراسان‌جنوبی بسیاری از مشکلات مردم استان برطرف و رونق اقتصادی ایجاد می‌شود.