موضوعات
پیوندها
جدیدترین
ظهور12

ظهور12

ظهور12


حضور گردشگران داخلی و خارجی همزمان با فصل برداشت زعفران و زرشک در قاینات

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان قاینات، گفت: خوشه‌های سرخ زرشک و شکوفه‌های بنفش زعفران در فصل پاییز محرک اصلی گردشگری شهرستان می‌باشد که خوشبختانه امسال از ابتدای آبان تا 25 این ماه، قاینات میزبان گردشگران خارجی از آلمان و تورهای داخلی از تهران خواهد بود. وی افزود: تاکنون 80 گردشگر داخلی و 8 گردشگر از آلمان اعلام حضور در مزارع زیبای زعفران و زرشک در شهرستان را نموده‌اند. عباسی گفت: سال گذشته 3 گردشگر آلمانی و بیش از 50 نفر از گردشگران داخلی از تهران و دانشجویان دانشگاه‌های زابل و مشهد در قالب تورهای گردشگری از مزارع زرشک و زعفران قاینات بازدید داشته‌اند.