موضوعات
پیوندها
جدیدترین
ظهور12

ظهور12

ظهور12


رئیس جمهور خبر داد تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت همه مردم در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی

رئیس جمهور در جلسه مجلس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، با تأکید بر  این‌که ایرانی اقتدار ایران را می‌خواهد، گفت: مقام معظم رهبری در جلسه مهم مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرمودند که برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی حتی آن‌هایی که به دین و اسلام اعتقادی ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با همه توان وارد میدان شوند. وی افزود: ایشان هم‌چنین فرمودند: حتی اگر کسی در عشقش به ایران تردیدی باشد و در وجدان سالم تردیدی نباشد، باید با همه توان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی آماده شود و تحرک داشته باشد.