هفته نامه طنین قائنات -> احمقانه ترین حالات حاکمان از نگاه امام علی (ع)
جدیدترین
تبلیغ در طنینامام علی(ع) از بدترین و نابخردانه‌ترین حالات حاکمان چنین خبر می‌دهد: بي‌شك از نابخردانه‌ترين حالاتِ حاكمان، پيشِ مردمانِ شايسته اين است كه گمان رود آنان دوستدار به خود نازيدن و كارشان از روي خود بزرگ ديدن است و من زشت مي‌شمارم به گمان شما چنين رود كه چاپلوسي و شنيدن ستايش را دوست دارم و من ـ به شكر خدا ـ چنان نبوده‌ام و اگر هم دوست مي‌داشتم كه در حقّم چنين و چنان گويند البته كه تركش مي‌كردم چه خود را در پيشگاه خداي پاك، پست‌تر از آن مي‌دانم كه بتوانم به عظمت و كبريايي كه تنها در خور اوست رسيده باشم. با اين كه مردم پس از بيرون آمدن از آزمون و گرفتاري، ستايش را شيرين مي‌شمارند، باز با ستايش زيبايي هم كه باشد، شما مرا نستاييد تا براي خداي پاك و شما خود را از زير بار بيمي كه دربارة حقوق ديگران دارم بيرون سازم؛ حقوقي كه از گزاردن آن‌ها فراغت نيافته‌ام و واجب‌هايي كه ناچار به انجامِ آن‌ها هستم.
حال با من چنان سخن نگوييد كه با زورگويان گويند و با محافظه‌كاري خود را از من دور نگه نداريد چنان‌كه از تندخويان و خشم‌گيرندگان نگهدارند و با من به‌صورتِ ساختگي نشست و برخاست نكنيد و گمان مبريد از حقّي كه به من گفته شود، گرانم آيد و يا اين‌كه بخواهم مرا بزرگ شمارند، زيرا كسي كه گفته‌شدن حق يا پيشنهادِ عدل بر او گران آيد، كار به حق و عدل كردن بر او گران‌تر خواهد آمد. پس، از سخني كه براي حقّي باشد يا مشورت و پيشنهادي كه براي عدلي باشد، خودداري نكنيد، زيرا كه من در نفسِ خود فراتر از آن نيستم كه خطايي كنم و يا كار خود را از خطا در امان دانم، مگر اين‌كه خدا از نفسِ من كفايت كند، آن‌چه را كه از من به آن تواناتر است. جز اين نيست كه من و شما بندگان و بردگانِ پروردگاري هستيم كه جز او پروردگاري نيست؛ ما را آن‌چنان مي‌دارد كه ما خود را نمي‌توانيم چنان داشت. او ما را از آن‌چه در آن مانده بوديم به جايي كه شايسته‌اش بوديم درآورد تا پس از گمراه بودن به راه‌مان گردانيد و پس از كوربودن بصيرت‌مان داد.,

تاريخ 28 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.