هفته نامه طنین قائنات -> درخشش دانشجویان شطرنج باز قاینات در مسابقات استانی
جدیدترین
تبلیغ در طنینمسابقات شطرنج دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزادهاي خراسان جنوبي در بيرجند برگزار شد.
دانشجويان دختر واحد قاينات توانستند مقاوم اول مسابقات را كسب نمايند و به مرحله كشوري راه يابند. هم‌چنين دانشجويان پسر واحد قاينات مقام دوم مسابقات را كسب نمودند .,

تاريخ 28 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.