هفته نامه طنین قائنات -> لزوم پاسداشت آیین های ملی
جدیدترین
تبلیغ در طنین



جواد رزوینی

در نزد ما ایرانیان در طول ایام سال مناسبت‌هایی وجود دارد که به خاطر آن‌ها مراسم، آیین و… خاص برای آن‌ها برپا می‌شود. این آیین‌ها و سنت‌ها در حقیقت میراث گران‌قدر معنوی و شناسنامه تاریخی و فرهنگی ما محسوب می‌شوند که طی نسل‌های متوالی و سینه به سینه به ما منتقل شده است و وظیفه ماست که آن‌ها را پاس بداریم و از تحریف و فراموشی آن‌ها جلوگیری به عمل آوریم و آن‌ها را به نسل‌های بعد منتقل نماییم. سرزمین کهن قهستان و قاینات به عنوان دارالملک قهستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به قدمت کهن و دیرینه و سابقه تمدنی درخشان دارای فرهنگی غنی است، که مایه مباهات و افتخار همه ما می‌باشد. اما لزوم حفظ و پاسداشت این میراث معنوی امری است که شاید برای بسیاری از ما امری جدی و دارای اهمیت خاص شمرده نمی‌شود و بسیاری از ما از کنار این امر مهم با بی‌توجهی عبور کرده‌ایم.
به‌طور مثال برای همین مناسبت شب یلدا و چله که در گذشته در قاینات با آداب و سنن خاصی انجام می‌شده است و بخشی از همین میراث ارزشمند معنوی ما می‌باشد، چقدر کار شده است، تا شب چله و سایر مناسبت‌هایی مشابه آن در کنار تمامی کارکردها و اهمیتی که دارد، موجبات آشنایی نسل جوان با تاریخ کهن این دیار را فراهم آورد و سبب مصون‌سازی این نسل در برابر هجمه‌های بسیار متنوع و شدید فرهنگی گردد.
البته در طول سال‌های گذشته در زمینه ثبت و ضبط این میراث و جلوگیری از فراموشی آن اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است که جای تقدیر نیز دارد، اما آن‌چه مهم است این نکته است که زمینه همگانی‌کردن و توجه مردم و به خصوص نسل جوان به این سنت‌ها و آیین‌های کهن و گرانقدر نیز اقدامات درخوری باید صورت گیرد. امری که باید گفت آن‌چنان که شایسته و بایسته بوده است، مورد توجه قرار نگرفته است. امری که هم سبب می‌گردد تا نسل جدید از امکان آشنایی با این سنن که بخشی از هویت آنان است، محروم گردند و هم سبب گردد در دراز مدت برخی در بیرون از منطقه، این سنت‌ها را به نفع خود مصادره و به نام خود ثبت و ضبط کنند. امری که متأسفانه در سال‌های اخیر نمونه‌های بسیاری از آن را تجربه کرده‌ایم





تاريخ 21 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      




منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.