هفته نامه طنین قائنات -> جذب جوانان به مساجد با مسائل معنوی
جدیدترین
تبلیغ در طنینراه جذب جوان‌ها به مساجد تصرف دل جوان است. دل جوان یک قیامتی است، اوضاعی است. گرایش جوان به معنویت یکی از آن رازهای بزرگ الهی است. یک حرف معنوی را برای امثال بنده که بگویند، خب گوش می‌کنم، حداکثر اندکی تأثر پیدا میکنم، اما همان حرف را به یک جوان بزنند، منقلب می‌شود، از این رو به آن رو می‌شود. دل جوان تحقیق‌پذیراست، دل جوان به فطرت الهی نزدیک است… جاذبه جوان در مسجد این‌ها است. وَالا حالا یک وسیله بازی هم آن‌جا فراهم کردیم، گذاشتیم، خب اگر بنا است برای بازی بیاید، برود در باشگاه بازی کند.,

تاريخ 21 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.