هفته نامه طنین قائنات -> بچه‌ها را متدین بارآورید
جدیدترین
تبلیغ در طنینیک معلم گاهی در خلال صحبت، با یک کلمه بجا می‌تواند تأثیری در روح کودک و نوجوان و جوان بگذارد که او را به معنای واقعی کلمه متدین و پابند کند. بچه‌ها را متدین بار بیاورید. متدین بار آوردنِ بچه‌ها همان چیزی است که می‌تواند آینده این کشور را آباد کند. اگر ما می‌خواهیم این کشور پیشرفت صنعتی کند، پیشرفت مادی کند، پیشرفت فرهنگی کند، رتبه اول منطقه را حائز شود، این در سایه انگیزش دینی و ایمان امکان‌پذیر است. وقتی ایمان بود، انسان دنبال ایمان حرکت می‌کند و با همه سختی‌ها هم می‌سازد… انسان وقتی خدا را داشته باشد، امید و افق روشنی دارد.,

تاريخ 21 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.