هفته نامه طنین قائنات -> معلمان انسان
جدیدترین
تبلیغ در طنینانسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی دومی با تلخی به تو می‌آموزد.  اولی به قیمت جانش. و دومی به قیمت جانت.

بدترین کار فرزندتان

اگر فرزندتان از شما پرسيد بدترين كاری كه می‌تواند انجام بدهد چيست ؟ بگوييد اين است كه بدون فكر كردن سخن بگويد!,

تاريخ 21 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.