هفته نامه طنین قائنات -> روزه حلاج
جدیدترین
تبلیغ در طنینجذامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند! حلاج بر سر سفره آن‌ها نشست و چند لقمه بر دهان برد! جذامیان گفتند: دیگران بر سر سفره ما نمی‌نشینند و از ما می‌ترسند. حلاج گفت: آن‌ها روزه‌اند و برخاست! غروب، هنگام افطار حلاج گفت: خدایا روزه مرا قبول بفرما! شاگردان گفتند: ما دیدیم که  روزه شکستی. حلاج گفت: ما مهمان خدا بودیم، روزه شکستیم ولی دل نشکستیم.,

تاريخ 21 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.