هفته نامه طنین قائنات -> برنامه تفریحی- سینمایی مرکزگوهرناز
جدیدترین
تبلیغ در طنینdm-H45G برنامه تفریحی- سینمایی مرکزگوهرناز

مرکز توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده گوهر ناز قاین در ادامه برنامه‌های خویش برای توانخواهان تحت پوشش، جمعی از توانخواهان تحت پوشش  این مرکز را به تماشای فیلم «اس و پاس» در سینما پارک قاین برد.

تاريخ 21 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.