هفته نامه طنین قائنات -> تکلیف بزرگ ما وحدت شیعه و سنی
جدیدترین
تبلیغ در طنیناین خواسته استکبار است: جنگ گروهی مسلمان با گروهی دیگر. عامل این جنگ هم کسانی هستند که از پول دست‌‌‌نشاندگان مستکبرین استفاده می‌کنند. مسلمان‌ها باید با هر عامل مخالفِ وحدت و ضدوحدت مقابله بکنند؛ این یک تکلیف بزرگ برای همه ما است؛ هم شیعه و هم‌سنی باید این را قبول کند، هم شعبه‌های گوناگونی که در میان شیعیان و سنی‌ها وجود دارد، این را باید بپذیرند. وحدت به معنای تکیه بر مشترکات است. تکلیف عمده هم در این مورد بر دوش نخبگان است؛ چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان علمی و چه نخبگان دینی.,

تاريخ 13 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.