هفته نامه طنین قائنات -> ۱۰سال برای اصلاح جمعیت/ لزوم توجه به کاهش نرخ ازدواج و کاهش نرخ موالید
جدیدترین
تبلیغ در طنیندبیر علمی همایش ملی جمعیت و خانواده ایران گفت: یک فرصت ۱۰ساله برای فرهنگ‌سازی درخصوص اصلاح مسائل جمعیتی کشور داریم. علی ربانی گفت: مسأله جمعیت یک موضوع اجتماعی مهم است که توسط کارشناسان تشخیص داده شده و با همکاری مرکز پژوهش خانواده مسأله جهت پیدا کرده و به معنای واقعی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: خانواده به عنوان هسته اصلی و سلول جامعه به شدت مهم و با اهمیت جلوه می‌کند، چرا که تلاقی جامعه و خانواده نقاط بسیار مشترکی دارد و کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج و به موازات آن کاهش نرخ موالید یک مسأله مهم کشوری محسوب می‌شود. وی گفت: سعی داریم با برگزاری این همایش فعالیت را برای گفتمان‌سازی کشور آماده و نظرها را جلب سیاست‌های مهم جمعیتی کشور کنیم. یک فرصت ده ساله برای فرهنگ‌سازی در خصوص اصلاح مسائل جمعیتی داریم که اقتدار کشور و بسیاری از مسائل مهم آینده به این فرصت 10 ساله و اصلاح جمعیتی بستگی دارد.,

تاريخ 13 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.