هفته نامه طنین قائنات -> حد زهد و تقوا
جدیدترین
تبلیغ در طنینبایزید بسطامی می‌گوید: هیچ‌کس بر من غلبه نکرد مانند جوانی از اهل بلخ که به قصد حج بر ما وارد شد و گفت: یا بایزید حد زهد نزد شما چیست؟ گفتم این‌که چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم سپاس‌گزاریم. گفت: پیش ما سگان بلخ نیز چنین‌اند. گفتم پس حد زهد پیش شما چیست؟ گفت: این که چون نیابیم شکر کنیم و چون بیابیم ایثار کنیم و بر دیگران ببخشیم…

نقش خائن از نگاه چرچیل

از چرچیل می‌پرسند: چرا تا آن‌سوی اقیانوس هند می‌روید و دولت استعماری هند شرقی را درست می‌کنید! اما بیخ‌گوشتان، ایرلند شمالی را نمی‌توانید تحت سلطه درآورید؟ چرچیل می‌گوید: ما دو ابزار مهم نیاز داریم که در ایرلند نداریم! می‌گویند آن دو چیست؟ چرچیل پاسخ می‌دهد، اکثریت نادان و اقلیتی خائن.,

تاريخ 7 دسامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.