هفته نامه طنین قائنات -> پروژه‌های نیمه تمام و سرمایه‌ای که از دست می‌رود
جدیدترین
تبلیغ در طنینجواد رزوینی

مدیر مسئول

داستان پروژه‌های نیمه‌تمام در قاینات را همه ما می‌دانیم و در مورد چرایی نیمه تمام ماندن هرکدام از آن‌ها نیز تاکنون دلایل و تحلیل‌های بسیاری مطرح شده و خواهد شد که البته موضوع بحث در این مطلب و مجال نیست.
مسأله‌ای که قصد بیان آن را دارم بر سر قول‌هایی که برای افتتاح و بهره‌برداری از آن هرزچندگاهی از جانب مسئولین مختلف داده می‌شود و پس از مدتی، وقتی موعد افتتاح، طبق وعده داده شده می‌رسد، خبری از افتتاح و وفای مسئولین به عهد خویش نیست. اولین و شاید مهمترین اثری منفی که این امر دربردارد ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به مسئولین است و از آن‌جا که مسئولین سوای این‌که چه سمتی دارند، وابسته به چه خط و جناح سیاسی هستند و …، در نهایت کارگزار نظام محسوب می‌شوند. عدم تعهد مسئولین و مدیران به اجرایی نمودن قول‌ها و وعده‌هایی که می‌دهند در نهایت ضربه به اعتماد مردم و نظام محسوب می‌شود که امری بسیار خطرناک است. البته قاطبه مردم حساب این امر را از حساب مجموعه نظام جدا دانسته و اشتباه و یا عدم وفای مسئولین به قول‌ها و وعده‌های‌شان را به‌پای نظام نمی‌نویسند، اما تکرار این امر در موارد متعدد علاوه بر آن‌که زیبنده نظام نیست، کمترین اثری منفی که دارد این است که زمینه را برای تبلیغات سوء بدخواهان فراهم می‌آورد تا از قصور و کوتاهی عده‌ای، برای خویش فرصتی برای تخریب و مخدوش فراهم آورند.
بی‌شک خدشه‌دارشدن و یا از دست‌دادن سرمایه عظیم اعتماد مردم مسأله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر در اجرای بیشتر طرح‌های عمرانی خواه ناخواه نیاز به کمک و همیاری مردم در زمینه‌های گوناگون می‌باشد، اما وقتی اجرای پروژه‌های مختلف با تأخیرهایی روبرو می‌شود که در اکثر موارد، دلایل آن نیز به روشنی برای مردم بیان نمی‌گردد؛ خواه ناخواه با خدشه‌دارشدن اعتماد مردم، مسئولین نیز نباید توقع داشته باشند که مردم یاری‌گر آنان در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی باشند و بخشی از دلایل این عدم کمک و همراهی مردم را در رفتارهای خود جستجو کنند.,

تاريخ 23 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.