هفته نامه طنین قائنات -> گل زعفران
جدیدترین
تبلیغ در طنینمرتضی حسینی اسفاد(شمیم)

گل زعفران

گل می‌رسد همیشه به پاییز قاینات
ای زعفـران شکـوه دل‌انگیـز قاینات

وقتی هوا گرفته و برگ خزان نشست
خوش آمدی بـه کلبـه مه‌ریـز قاینات

زر می‌شود زمین تو ای شهر خوب من
بـرخیـز فصـل سرد ز تبریـز قـاینـات

خون می‌چکـد زقلب گل زعفـرانی‌ات
یاقـوت سرخ، شاخ گهـر ریـز قـاینات

شهر و دهات پر زطلا گشته فی‌المثل
اسفــاد و اسفـدن گُـل آبیـز قاینـات

با یک فرآوری همه جا نُقل مجلسی
شال و قبـا نموده سحرخیـز قاینات

از صحنه‌های ماندنی سرخ و هم کبود
باید گرفت عکس به گُل ریز قـاینـات

بوی خوشت اگر به جهانی سفر نمود
از خاک خوب و آب زکاریـز قاینـات

سـرریشه‌های قیمتی سرخ سرخ تو
از ایـن زمین زنده و زرخیز قاینات

هرچند مدعی شـده جاهـای دیگـری
کی می‌شود رسیـد بـه شبدیز قاینات

مشهـور پایتخت طلا بـوده‌ای اگر
امروز این حدیث غم‌انگیز قاینات

فصل بهار ماست که عاشق‌تر از بهار
آری! بهـار آمـده پاییـز قـاینـات

گفتا شمیم از گل زیبای زعفران
شکـرشکن شوند زنی‌ریز قاینات,

تاريخ 23 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.