هفته نامه طنین قائنات -> بازدید بخشدار مرکزی از محل حفر چاه جدید مجتمع آبرسانی حومه و ابوالخیری
جدیدترین
تبلیغ در طنین



بخشدار مرکزی قاینات به همراه مدیر امور آبفا روستایی از روند حفر چاه شماره ۲ مجتمع آبرسانی که متشکل بر ۲۱ روستا می‌باشد، بازدید نمود. بیکی بیان داشت: باتوجه به کاهش قابل ملاحظه آبدهی چاه موجود، از ۲۱ لیتر به ۹ لیتر در ثانیه، پیگیری‌های فراوان برای اخذ مجوز چاه جدید صورت گرفت که این امر محقق و در حال حاضر عملیات حفر آن آغاز شده است و انشاا… کمبود آب را در روستاهای تحت پوشش رفع خواهد کرد. در ادامه بخشدار مرکزی در بازدید از روستای ابوالخیری در جریان روند اجرای طرح هادی این روستا قرار گرفت.



,, ,

تاريخ 15 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      




منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.