هفته نامه طنین قائنات -> برگزاري مسابقات ورزشی دانشگاه‌ آزاد اسلامی قاین
جدیدترین
تبلیغ در طنین*مسابقات درون واحدی دانشجویان11آبان جهت انتخاب تیم دانشگاه در رشته‌های بدمینتون، شطرنج برای خانم‌ها و تنیس روی میز، شطرنج برای آقایان، در سالن دانشگاه برگزار شد.
نفرات برتر در رشته‌های مختلف بدین شرح است. بدمینتون خانم‌ها: کوچکی‌نژاد، ملکی، غفوری.  شطرنج خانم‌ها: سوری، ملکی، جهان‌بین. تنیس روی میز آقایان: زارع، فقیه، فلاحتکار.
شطرنج آقایان: فلاحتکار، محمدپور، کوه‌گرد.
داوری این سری مسابقات در قسمت خواهران به عهده خانم براتی و تقی‌زاده و در قسمت برادران به عهده آقایان جعفری و طاهری بوده است.
* مسابقات همگاني اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد در تاريخ 19آبان در دو گروه خانم‌ها و آقايان در سالن دانشگاه برگزار شد.

در گروه خانم‌ها برندگان هر رشته به ترتيب اول، دوم و سوم به اين شرح مي‌باشند:
در رشته پرتاب آزاد بسكتبال خانم‌ها: سلطاني، سبزيان و هادي‌زاده. در رشته دارت خانم‌ها: هادي‌زاده، سبزيان، مزاري. در رشته طناب‌زني خانم‌ها: توانا، سلطاني، مزاري. در دوي 9*4 خانم‌ها: سلطاني، توانا، فلاحتي و در طناب‌كشي گروه خانم‌ها: هادي‌زاده، توانا و سلطاني و داوری  مسابقات بر عهده خانم‌ها تقی‌زاده و مسلمان‌زاده بود.
در قسمت آقايان نيز برندگان هر رشته به ترتيب اول، دوم و سوم به اين ترتيب مي‌باشند:
در رشته پرتاب آزاد بسكتبال آقايان: سليمان‌پور، نصراللهي، طاهري. در رشته دارت آقايان: وثوقي، نصراللهي، جوادپور. در رشته فوتبال دستي آقايان: آقايي، نصراللهي، جوادپور، سليمان‌پور، نظامی، سلمان و در طناب‌كشي آقايان: آبياري، شخمگر، آقايي، نصراللهي، نظامي، سلماني. داوری مسابقات بر عهده آقایان آقایی و جعفری بود.,,

تاريخ 15 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.