هفته نامه طنین قائنات -> کمتر حرف بزنیم، کمتر قضاوت کنیم، اخلاقی‌تر زندگی کنیم
جدیدترین
تبلیغ در طنیندکتر محمود سریع‌القلم
اگر بخواهم تنها يک نکته را براي رفتارهاي‌مان مورد توجه قرار دهم، خواهم گفت: خوب است کمتر حرف بزنيم و کمتر قضاوت کنيم. به‌نظر مي‌رسد ميانگين ايراني‌ها تقريباً در مورد همه چيز و همه‌کس اظهارنظر مي‌کنند؛ بعضاً با قاطعيت. عبارات «من نمي‌دانم»، «من اطلاع ندارم»، «من به اندازه کافي اطلاع ندارم»، «من مطمئن نيستم»، «من بايد سؤال کنم»، «من بايد فکر کنم»، «من شک دارم»، «من در اين باره مطالعه نکرده‌ام»، «من اين شخص را فقط يک بار ديده‌ام و نمي‌توانم در مورد او قضاوت کنم»، «من در مورد اين فرد اطلاعات کافي ندارم»، «اجازه دهيد من در اين رابطه سکوت کنم»، «فردا پس از مطمئن‌شدن به شما خبر مي‌دهم»، «هنوز اين مسأله براي من پخته و سنجيده نيست» و مشابه اين عبارات در ادبيات عمومي ما، بسيار ضعيف است. تصور کنيد اگر بسياري از ما اين‌گونه با هم تعامل کنيم، چقدر کار قوه قضائيه کم مي‌شود. چقدر زندگي ما اخلاقي‌تر مي‌شود و از منظر توسعه‌يافتگي چقدر جامعه تخصصي‌تر مي‌شود.

در چنين شرايطي، خبرنگار تلويزيون در مورد برنامه هسته‌اي، نظر راننده تاکسي را نخواهد پرسيد. اقتصاد داني که يک مقاله پزشکي را خوانده، خود درماني نخواهد کرد و شيميداني که هر روز روزنامه‌ها را مي‌خواند در مورد آينده اقتصاد ايران و وضعيت سياسي چين اظهارنظر نخواهد کرد؛ چه سکوتي برقرار مي‌شود! و همه به خود و مثبت و منفي برنامه‌هاي خود مي‌پردازند و کمتر سراغ سر درآوردن از کارهاي ديگران مي‌روند؛ غيبت کم مي‌شود و تهمت و توهين به حداقل مي‌رسد. حضرت علي(ع) مي‌فرمايند: مؤمن کسي است که با مردم تعامل کند تا دانا شود، سکوت کند تا سالم بماند و بپرسد تا بفهمد. يک دليل اين‌که توليد ناخالص داخلي آلمان بيش از دو برابر جمع توليد ناخالص داخلي ۵۵ کشور مسلمان است، اين به‌خاطر تمرکز مردم به کار و فعاليت و کوشش‌هاي فردي است. اتفاقاً چون بسياري از ما براي خود کم وقت مي‌گذاريم و خود را کشف نمي‌کنيم، به بيرون از خودمان و توجه ديگران نيازمند مي‌شويم. به همين دليل، نمايش‌دادن در ميان ما بسيار جاري و قدرتمند است، چون در مورد خود نمي‌توانيم پنجاه صفحه بنويسيم، از انتقاد حتي انتقادي ملايم، خشمگين مي‌شويم، چون احساسي بار مي‌آييم و بنابراين ضعيف هستيم، اعتماد به نفسمان کم است.

عموماً ظاهر خود را مي‌آراييم و در مخزن باطن ما، سه قفله باقي مي‌ماند. افراد ضعيف جامعه ضعيف را به ارمغان مي‌آورد. در برابر کم‌حرف زدن و کم قضاوت‌کردن، فکر و دقت قرار مي‌گيرد. ارزش هر انسان مساوي با مقدار زماني است که براي فکر، کشف خود و خلاقيت اختصاص مي‌دهد. سکوت فراوان بهترين فرآورده کم قضاوت کردن است. در اين مسير، محتاج کتاب خواندن، گفتگو و مناظره هستيم. با آگاهي و دانش مي‌توان انسان بهتري بود و به همين دليل، نيازمند آموزش هستيم. به اميد روزي که تلويزيون کشور براي ارائه ديدگاه در ۲۵ موضوع مختلف از يک نفر استفاده نکند.,, ,

تاريخ 8 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.