هفته نامه طنین قائنات -> بازدید میدانی شهردار، فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری از کارخانه آسفالت شهرداری
جدیدترین
تبلیغ در طنینبه گزارش روابط عمومی شهرداری، مهندس نوروزی شهردار قاین، دکتر کهن‌ترابی فرماندار قاینات و مهندس امینی معاون عمرانی فرمانداری از کارخانه آسفالت شهرداری قاین (شماره2) بازدید نمودند. در این دیدار شهردار قاین گزارشی درخصوص تجهیزات و امکانات کارخانه آسفالت جدید، ارائه نمود. وی در این گزارش از نزدیکی کارخانه جدید آسفالت به شن‌شویی شهرداری و چاه آب شهرداری و تجهیزات فنی و اتومات کارخانه گزارشی را ارائه نمود.,,

تاريخ 8 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.