هفته نامه طنین قائنات -> بال‌های پرواز مدیران مدارس و موفقیت دانش‌آموزان (2)
جدیدترین
تبلیغ در طنینمحمدرضا فرخی

یکی از اولیای دانش‌آموزان شهرستان در گلایه‌ای که در همین خصوص دارد می‌گوید اعضای انجمن در سال گذشته خود را معرفی نکردند و ما هیچ وقت آنان را ندیدیم و از برنامه‌های آن‌ها و زمان حضورشان در مدرسه هیچ اطلاعی ندارم و فقط همین‌قدر می‌دانم که در دو نوبت نامه با مصوبه انجمن برایمان آمد که باید این‌قدر پول بدهید.

وی در ادامه از محل هزینه وجوه دریافتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید نمی‌دانم در کجا هزینه شده و امسال نیز هیچ‌گونه گزارشی از محل هزینه‌ها به ما ندادند ولی مدیر بر مشکلات مالی و ضرورت کمک اولیا تأکید کرد و دوباره انتخاباتی که افراد مشخصی را نام می‌بردند که کاندید شو برگزار شد و نمی‌دانم چه کسانی انتخاب شدند و برای بهترشدن امور مدرسه می‌خواهند چه کار کنند.

محمد، در خاتمه سخنانش معتقد است مدیران، اولیا را فقط برای پول می‌خواهند و می‌شناسند زیرا، هیچگاه نشده است، مدارس از اولیا نظری بخواهند و یا کاری که می‌خواهند انجام دهند را به مشورت بگذارند و هرگاه به مدرسه دعوت شدیم اولین کلام، مشکلات مالی و اعلام مبلغی مشخص و مصوب برای کمک به مدرسه بوده است.

در این شرایط به‌نظر می‌رسد برای بهبود و تحکیم رابطه خانه و مدرسه و نیز ارتقای جایگاه انجمن‌های اولیا و مربیان در مدارس شهرستان لازم است. در گام اول کلیه اولیای محترم دانش‌آموزان و به‌ویژه منتخبین آنان به قانون و مقررات اداره مدرسه و وظایف و اختیارات قانونی خود آگاه شده و در جهت تحقق آن مسئولانه تلاش نمایند و کلیه درخواست‌ها و اقدامات مدارس را منطبق بر شرح وظایف قانونی بررسی و پیگیری نمایند و مدیران مدارس نیز با تکیه بر بعد مشارکتی اختیاری و تدبیر راه‌های منطقی و منابع جدید در اصلاح نگاه اولیا و جلب همراهی و حضور آنان بیشتر بکوشند تا شاهد رضایتمندی و حضور و مشارکت هدفمند و مؤثر اولیا در مدارس باشیم.

ب) شورای دانش‌آموزی:
شورای دانش‌آموزی مدارس طبق ماده 18 مصوب شورای عالی آموزش و پرورش با ترکیب منتخبین اولیای دانش‌آموزان و به منظور ((مشارکت در امور آموزشی، پرورشی، انضباطی، فوق برنامه،… و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و مسئولیت‌پذیری و مشارکت جویی)) در مدارس تشکیل می‌شود و وظایف دوازده گانه‌ای در تحقق این اهداف و ایفای نقش مشورتی و مشارکت در امور اجرایی به عهده دارد.
این شورا در سطح خود و در کنار سایر ارکان و به‌ویژه بسیج دانش‌آموزی می‌تواند موجبات تحرک و پویایی بیشتری را در مدرسه فراهم نموده و تسهیل‌کننده تغییرات رفتاری و مشق مهارت زندگی برای دانش‌آموزان باشد.

البته دانش‌آموزان مستعد شهرستان در قالب شورای دانش‌آموزی باید با مطالعه و اطلاع از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن مشارکت و کمک به برنامه‌های مصوب شورای مدرسه تلاش نمایند، طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی را در کیفیت بخشی فعالیت‌های دانش‌آموزی و نیازهای آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان تهیه و تسلیم مدیران نموده و هرگونه امکان در توانمندسازی آموزشی و تربیتی را به جد پیگیری نمایند و مدیران نیز متقابلاً باید با درک و شناخت کامل از ظرفیت شورای دانش‌آموزی و انرژی دانش‌آموزان که در علوم و فنون و روش‌های جدید از قابلیت‌های سرشار و قابل توجهی برخوردارند به حمایت و جذب مشارکت هر چه بیشتر این عزیزان در مدیریت هنجارها و آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی، ورود پیدا کنند و این ظرفیت و قابلیت را باور نمایند.

اما علی‌رغم نبوغ و بلوغ فکری و توانمندی که در دانش‌آموزان شهرستان در مشارکت در اداره امور مدارس وجود دارد، بعضاً مدیران به بهانه‌هایی چون ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، این رکن و فرصت استثنایی در مدارس را کنار گذاشته و توجهی جز به ایجاد تشکیلاتی صوری و در پی تأمین منافع و گزارشات اداری به این تشکل دانش‌آموزی ندارند که شوراهای دانش‌آموزی با مطالبه‌گری و کمک مؤثر در اصلاح و تسریع در روند اجرایی امور مدرسه باید در تغییر این نگاه بکوشند.

و اما شورای مدرسه که متشکل از همه ارکان و نمایندگان شوراهای مدرسه است و وظایف مهم نظارتی و تصمیم‌گیری و نیز جلب مشارکت، همراهی و تأیید کلیه برنامه‌ها و تصمیمات مدرسه را به عهده دارد باید با استفاده از نظر و مشارکت همه افراد و اعضا – با هر دیدگاه – برای ارتقاء جایگاه دانش‌آموزان مستعد شهرستان و حمایت و دفاع از دبیران مؤمن و انقلابی قاینات و نیز به منظور کیفیت بخشی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، در تبیین جایگاه دو رکن انجمن اولیا و شورای دانش‌آموزی در مدارس تلاش نماید و با تکیه بر وظایف و اختیارات قانونی، فضایی را فراهم آورد که منجر به پذیرش قواعد کار گروهی و مشورتی و دوری از خودکامگی مدیریتی گردد.

در همین راستا استفاده از تجربیات ارزشمند استان یزد در بهره‌گیری از ظرفیت عظیم انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش‌آموزی در مشارکت امور اجرایی مدرسه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فوق برنامه در طول سال تحصیلی و تعطیلات نوروزی و تابستان می‌تواند نقشه راه و الگویی آزموده و موفق را در اختیار این شورا قرار دهد.

و سخن آخر این‌که در شرایط فعلی اداره مدارس و محدودیت‌های عدیده‌ای که در جنبه‌های مختلف نیازهای آموزشی – پرورشی و به‌ویژه برای نیروی انسانی وجود دارد اگر ارکان مدارس و به‌ویژه دو رکن انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش‌آموزی که دو بال حمایتی و پرواز مدیران مدارس و موفقیت دانش‌آموزان هستند به وظایف قانونی خود عمل نکنند و به‌دلیل برخی نامهربانی‌ها و خودکامگی‌ها از مسئولیت سنگین آموزش و تربیت فرزندان‌شان و مطالبه‌گری برای آنان – در هر شرایط – شانه خالی کنند، شاید چنین فرصت‌هایی هرگز برای آنان دو بار تکرار شوند.
والعاقبةُ للمتّقینک,, ,

تاريخ 3 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.