هفته نامه طنین قائنات -> حضور گردشگران داخلی و خارجی همزمان با فصل برداشت زعفران و زرشک در قاینات
جدیدترین
تبلیغ در طنینرئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان قاینات، گفت: خوشه‌های سرخ زرشک و شکوفه‌های بنفش زعفران در فصل پاییز محرک اصلی گردشگری شهرستان می‌باشد که خوشبختانه امسال از ابتدای آبان تا 25 این ماه، قاینات میزبان گردشگران خارجی از آلمان و تورهای داخلی از تهران خواهد بود. وی افزود: تاکنون 80 گردشگر داخلی و 8 گردشگر از آلمان اعلام حضور در مزارع زیبای زعفران و زرشک در شهرستان را نموده‌اند. عباسی گفت: سال گذشته 3 گردشگر آلمانی و بیش از 50 نفر از گردشگران داخلی از تهران و دانشجویان دانشگاه‌های زابل و مشهد در قالب تورهای گردشگری از مزارع زرشک و زعفران قاینات بازدید داشته‌اند.,,

تاريخ 3 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.