هفته نامه طنین قائنات -> برگزاری شوراهاي تخصصي اداري مالي، عمراني و برنامه‌ريزي دانشگاه‌هاي آزاد خراسان‌جنوبي
جدیدترین
تبلیغ در طنینشوراهاي تخصصي اداري مالي و عمراني، برنامه‌ريزي، دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي خراسان‌جنوبي با حضور دبير هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان، در قاین برگزار شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي قاينات، در این نشست ابتدا دكتر عليرضا حسني رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان با تشكر از رياست و كاركنان واحد قاينات، گفت:  اگر فعاليت‌ها و اقدامات ما خدايي باشد مايه خير و بركت دنيا و سعادت اخروي است. وی در ادامه به تهاجم همه جانبه فرهنگي دشمن اشاره كرد و گفت: ما دانشگاهيان در خط مقدم جبهه فرهنگي هستيم و بايد به رسالت سنگين خود در اين زمينه به‌درستي واقف باشيم. دكتر حسني با تأكيد بر اين‌كه دشمن لحظه‌اي از برنامه‌ريزي و دسيسه براي نفوذ در شئونات مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ما غافل نيست، گفت: براي مقابله با اهداف خصمانه دشمن بايد دو شيفته و حتي سه شيفته كار كنيم و بسيار جدي باشيم. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قاينات نیز در این جلسه، گفت: دانشگاه آزاد در شرايط خاص كه با كمبود دانشجو مواجه است، دو مسئله مهم بايد مدنظر دست‌اندركاران قرار بگيرد، اول نوآوري و دوم استفاده از تكنولوژي كه مي‌تواند در بحث درآمدزايي غيرشهريه‌اي نقش بسزايي داشته باشد. در ادامه دكتر نخعي رياست دبيرخانه هيئت امناي استان از زحمات دكتر اسفرقي رياست واحد قاينات به جهت پاسخگويي به موقع مكاتبات و بخشنامه‌هاي سازمان مركزي در بين واحدهاي دانشگاه‌هاي آزاد استان تقدير نمود. وی به اجراي طرح‌هاي دانش بنيان و سرمايه‌گذاري در واحد قاينات اشاره نمود و افزود: واحد قاينات در اجراي مصوبات هيئت امنا استان درخصوص طرح‌هاي دانش بنيان و سرمايه‌گذاري، موفق عمل نموده است. جلسات شورای تخصصی آموزشی استان با حضور اعضا برگزار شد و مسائل مختلف حوزه‌های مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.,, ,

تاريخ 3 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.