هفته نامه طنین قائنات -> آسمان به کدام مناطق ایران بی‌لطف بود؟
جدیدترین
تبلیغ در طنینبا آغاز فصل پاییز و شروع سال آبی جدید، چشم‌ها به آسمان دوخته شده تا چه زمانی کل کشور از این نعمت بهره‌مند می‌شود.
براساس اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع كل ريزش‌های جوی از اول مهر لغايت 9 آبان سال آبی 96-95 بالغ بر 7 ميليمتر است. اين مقدار بارندگی نسبت به ميانگين دوره‌های مشابه درازمدت (13 ميليمتر) 46 درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (28 ميليمتر) 75 درصد كاهش نشان را می‌دهد. هم‌چنین حجم بارش اول مهر تا پايان 9 آبان معادل 11.536 ميليارد مترمكعب گزارش شده است. میزان بارش در حوضه آبریز دریای خزر در سال آبی جاری 59 میلیمتر گزارش شده، که این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته 36 درصد کاهش و در مقایسه با بلندمدت 48 ساله 9 درصد افزایش داشته است.
در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، میزان بارش‌ها تاکنون 1 میلیمتر گزارش شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 98 درصد کاهش و در مقایسه با متوسط 48 ساله 92 درصد کاهش داشته است. حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون شاهد 13 میلیمتر بارش بوده که این رقم در سال گذشته 46 میلیمتر بوده است. میزان بارش در فلات مرکزی ایران با 89 درصد کاهش نسبت به سال گذشته 1 میلیمتر به ثبت رسیده است. گفتنی است این حوزه در مدت مشابه سال گذشته 9 میلیمتر بارش تا این مدت داشته بود. حوضه مرز شرق از ابتدای سال آبی جاری تاکنون رنگ باران را به خود ندیده است، این در حالی است که این منطقه در مدت مشابه سال آبی گذشته 11 میلیمتر بارش داشته است.
حوضه آبی قره‌قوم مشابه حوضه مرز شرق تاکنون بارندگی نداشته و نسبت به سال گذشته آبی 100 درصد کاهش بارندگی را تجربه کرده است. شایان ذکر است بیشترین میزان بارندگی به ایستگاه رامسر (تركرود آخوند) با 414.5 میلیمتر و کمترین میزان برای ایستگاه‌های پنجاب، آبدانان، آباده تشک، بنرک، چناران بدون بارندگی گزارش شده است.,, ,

تاريخ 2 نوامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.