هفته نامه طنین قائنات -> مصرف این ماده غذایی موجب حفظ سلامت استخوان بانوان می‌شود
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-L9I6 مصرف این ماده غذایی موجب حفظ سلامت استخوان بانوان می‌شود

به گفته محققان دانشگاه پردو ایندیانا آمریکا یافته‌های دو مطالعه نشان می‌دهد، افزودن فیبر محلول ذرت به رژیم غذایی زنان در دو مرحله مهم زندگی (نوجوانی و پس از یائسگی) می‌تواند به ساخت و حفظ کلسیم استخوان‌ها کمک کند. فیبر محلول ذرت، پروبیوتیکی است که به بدن کمک می‌کند تا به شکل بهتری از کلسیم در طول دو دوره نوجوانی و بعد از یائسگی استفاده کند. فیبر پروبیوتیک از طریق روده به روده کوچک می‌رود و در آن‌جا هضم می‌شود.

محققان دریافته‌اند که فیبر محلول ذرت، در قالب زنجیره‌های کوتاه اسیدهای آمینه تجزیه شده و به حفظ سلامت استخوان‌ها کمک می‌نماید. محققان در مطالعه پس از سن یائسگی، میزان حفظ کلسیم را در ۱۴ زن با استفاده از ایزوتوپ اندازه‌گیری کردند. زنان به مدت ۵۰ روز، صفر گرم، ۱۰ گرم یا ۲۰ گرم از این کربوهیدرات غیر قابل هضم را مصرف کردند. حفظ کلسیم استخوان در زنانی که ۱۰ گرم و ۲۰ گرم از این مکمل را استفاده کرده بودند، به ترتیب ۴.۸ درصد و ۷ درصد بهبود یافته بود. در مطالعه دوره نوجوانی هم، محققان به ۳۱ دختر روزانه صفر گرم، ۱۰ گرم یا ۲۰ گرم از این کربوهیدرات فیبر محلول ذرت به مدت ۳ هفته دادند و در این مدت رژیم غذایی آن‌ها عادی و منظم بود. نتایج نشان داد در هر دو مصرف ۱۰ گرم و ۲۰ گرم، جذب میزان کلسیم تا ۱۰ درصد برای دختران نوجوان بهبود یافت.,, ,

تاريخ 26 اکتبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.