هفته نامه طنین قائنات -> چگونه کودکـان را با شاهنامه آشنـا کنیم؟
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-4N5O چگونه کودکـان را با شاهنامه آشنـا کنیم؟

در چکیده‌ پایان‌نامه‌ای با عنوان «جلوه‌های ادبیات کودک در شاهنامه فردوسی» نخست به بررسی ویژگی‌های کودکان و جنبه‌های گوناگون بازنوشته‌های شاهنامه (بازگردانی، بازنویسی و بازآفرینی)، به منظور انتقال فرهنگ و ارزش‌های این کتاب و معرفی تاریخ اساطیری ایران، متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای کودکان پرداخته شده است‎. این نظریه مطرح‌شده که برای ارائه شاهنامه به کودکان لازم است با در نظرگرفتن ویژگی‌های مثبت اسطوره و جایگزینی درون‌مایه قصه به‌جای ویژگی منفی آن، برش‌های داستانی را در چارچوب داستان کوتاه با نثری هنری، ادبی و قابل فهم برای کودکان بازنویسی کرد‎. یافته‌های این پایان‌نامه، پیشرفت ادبیات کودک را در اسطوره‌ها و حماسه‌های ایرانی سرعت می‌بخشد و باعث غنای ملی فرهنگی ادبیات کودک می‌شود‎.
نگارنده این پایان‌نامه رقیه شیبانی‌فر، استاد راهنما مهدخت پورخالقی چترودی و استاد مشاور آن دکتر محمدجعفر یاحقی است.,,

تاريخ 26 اکتبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.