هفته نامه طنین قائنات -> با کلام و سیره رهبری
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-SDB1 با کلام و سیره رهبری

عادت به کتاب‌خوانی از کودکی

آن‌چه که همیشه برای انسان می‌ماند، کتاب‌خوانی در سنین پایین است. جوانانِ شما، کودکانِ شما، هرچه می‌توانند، کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در راه‌های مختلف، مطلبی یاد بگیرند. البته از هرزه‌گردی در محیط کتاب هم باید پرهیز کرد، منتها این مسئله بعدی است؛ مسئله اول این است که یاد بگیرند، عادت کنند به این‌که اصلاً  به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند.

انقلابی یعنی باسواد، منضبط، متدین، خردمند

یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدین، دارای ابتکار، پیشگام، خودباور، غیور؛ – البته خوشبختانه ما امروز در نسل جوان بسیاری از این خصوصیّات را داریم اما این بایستی گسترش پیدا کند- چنین نسلی لازم داریم. بایستی ایمان، سواد، غیرت، شجاعت، خودباوری، انگیزه کافی، توان جسمی و فکری حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین «اَعِرِ ا…َ جُمجُمَتَک» زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدیت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود انقلابی؛ معنای انقلابی این است. بعضی‌ها از روی دشمنی، انقلابی را بد معنا می‌کنند. انقلابی را به معنای بی‌سواد، بی‌توجه، بی‌انضباط [می‌دانند] نخیر، اتّفاقاً درست به عکس است. انقلابی یعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند. ما چنین نسلی لازم داریم.

خودباوری

در میدان‌های گوناگون، آن‌جایی که حرف خودمان را باور داشته‌ایم و پای آن حرف ایستاده‌ایم، آن‌جا پیش رفته‌ایم. در پیشرفت روزبه‌روز، بلکه ساعت به ساعتِ کشور در زمینه‌های مختلف، همین پیش آمده است. در همه بخش‌ها آن چیزی که می‌تواند گره‌ها را باز کند، حضور عناصر مؤمن، عازم، خودباور، متکی به خدا و معتقد به مردم در رأس کار است. همین‌ها می‌توانند مشکلات اقتصادی را هم برطرف کنند. هرجا مشکلی برای ما باقی مانده، خودباوری و اتکای به خدا و باور ایمان و محبت مردم در آن‌جا ضعیف شده است.,, ,

تاريخ 26 اکتبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.