هفته نامه طنین قائنات -> سخن بزرگان
جدیدترین
تبلیغ در طنینخطبه‌ای از امام حسین(ع)

شما ای علما که در خیر و نیکی زبانزد دیگرانید! و در نصیحت و پنددادن شهره‌ این و آنید! به‌خاطر خدا، در دل مردم عظمت و شکوه دارید. افراد قوی و نیرومند شما را به حساب می‌آورند؛ و ضعیف و ناتوانان، شما را گرامی و محترم می‌شمارند، کسان خود را بر شما ایثار می‌کنند که هیچ برتری بر آن‌ها ندارید؛ وقتی خواسته‌های‌شان برآورده نمی‌شود، از شما شفاعت می‌جویند و شما باشکوه پادشاهان و عظمت بزرگان در میان آنان راه می‌روید.

شهادت، حضور در صحنه حق و باطلِ  همیشه‌ تاریخ است

وقتی از صحنه ‌حق و باطلِ زمانِ خویش غایبی، هر کجا که خواهی باش! وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی ک شاهدِ عصرِ خودت و شهیدِ حق و باطلِ جامعه‌ات نیستی، هر کجا که  می‌خواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته  باشی، هر دو یکی است. شهادت، حضور در صحنه حق و باطلِ  همیشه‌ تاریخ است…
شریعتی- حسین(ع) وارث آدم ص – ۲۰۵

چرا نباید در جامعه فردی کار کنیم؟

امروز در جامعه ما ديگر نمی‌شود عمل فردی كرد. چرا؟ زیرا روزی ما تنها كار می‌كرديم، تنها تبليغ می‌كرديم، همه مؤسسات اجتماعي و طبقات اجتماعي تنها كار می‌كردند، دولت‌ها تنها حكومت می‌كردند و حكومت‌ها ديكتاتوری بود. تجارت‌ها به شكل تجارت‌های فردی بود. ولي امروز همه ‌چیز به‌صورت دسته‌جمعي درآمده است: دولت‌ها مؤسسات عريض و طويل به وجود آورده‌اند. تجارت‌ها به‌صورت شركت‌ها درآمده است. روزنامه‌ها، جبهه‌ها تشكيل داده‌اند. فعاليت‌های سياسي به‌صورت حزبی درآمده است. ‌مسائل صنفي به‌صورت اتحاديه‌ها درآمده است. همه به‌صورت دسته‌جمعی درآمده‌اند. اگر در جامعه‌ای كه همه به‌صورت دسته‌جمعي كار می‌كنند، بخواهيم تك‌‌روي بكنيم، محكوم به زواليم، ضعيفيم و حقيريم. خداوند اگر بخواهد به ما کمک کند، البته، به کار دسته‌جمعی بيشتر كمك می‌كند، چون يدا… مع‌الجماعه. بنابراين، برای كاركردن و كار مؤثركردن بايد كار منظم كرد و كار دسته‌جمعي. (سخنرانی امام موسی صدر در مؤسسه احمدیه اصفهان),, ,

تاريخ 20 اکتبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.