هفته نامه طنین قائنات -> اصلاح‌طلبی چیست، اصلاح‌طلب کیست؟ اصلاح‌طلبی از حرف تا عمل
جدیدترین
تبلیغ در طنیناصلاح‌طلبی به ادعا نیست به عمل است به سکوت در مواقع ضروری و فریاد در مواقع نیاز، به جیب بسته و زبان غرا، به حضور درمواقع تنهایی و خداحافظی در موسم پیروزی، به نداشتن ادعا پس از توفیق و داشتن امید پس از شکست، به طلب‌نکردن پست پس از پیروزی، به داشتن طاقت شنیدن کلمه نه در ایام کسب قدرت دوستان، به فریادرسی مردم، به ثبات قدم و ایستادگی بر مرام خویش نه تغییر رنگ و پذیرش انگ و قبول ننگ، به انتقاد و اعتراض، به تصمیم درست در وقت نیاز، به عدم استفاده ابزاری از دین، به ماندن پای انقلاب، به ساختن خویش قبل از ادعای ساختن جامعه، به سوختن خود برای ساختن جامعه، به پذیرش خراب‌شدن خانه خود برای آبادکردن جامعه، به فریاد بی‌کارخانه نه کارخانه بی‌فریاد، به نگرفتن طرح و پروژه و وام توسط خود و خویشان و دعوت دیگران برای آوردن پروژه و شرکت برای رنگ‌دادن به سفره بی‌رنگ مردم، به دفاع از حقوق شهروندی قبل از دفاع از حقوق شخصی، به مقدم داشتن دیگران بر خود، تحمل دیگران و ده‌ها پارامتر دیگر که اگر همه را در کنار هم بگذاریم باز مهمترین قطعه از پازل اصلاحات کم است و آن اراده‌ای برای تحقق اصلاحات است که این اراده در وجود هر کسی نیست.

شاید اصلاح لغلغه زبان خیلی‌ها باشد، اما مردانی که مردانه پای در رکاب مرکب اصلاح بگذارند، شاید انگشت شمارند و سخت است دیدن روی ماهشان، مقصر هم نیستند، چون دنیا، زیبا و بشر، زیباطلب است و هر کسی را طاقت بستن چشم بر زیبایی‌ها نیست. باید چشم بر زیبایی‌های دنیا بست تا زشتی‌های جامعه و کجی‌های زندگی مردم را دید و پا در وادی اصلاح نهاد و هستند کسانی که اگر زندگی‌شان جلا نگیرد، مطاع اصلاحات را به لقایش می‌بخشند و این همان بزنگاهی‌است که پاشنه آشیل اصلاحات شده، جامعه را برای خود و خود را برای خویش خواستن، اگر خلط مبحث نباشد و اصلاح را فقط برای اصلاح جامعه بخواهیم مرامی و برنامه‌ای زیباتر از آن نیست که همه ادیان و همه انقلاب‌ها برای اصلاح آمدند و ما غافل از پیام آنیم.,, ,

تاريخ 5 اکتبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.