هفته نامه طنین قائنات -> توسعه آموزش عالی قاینات، فرصت‌هایی که از دست دادیم
جدیدترین
تبلیغ در طنینجواد رزوینی

خبر برگزاری کمیسیون دانشجویی قاینات که خبر آن در این شماره طنین قاینات درج شده است، در نگاه اول خبری امیدوارکننده است؛ اما در ورای آن، حقیقتی تلخ نهفته است و آن قرارداشتن در پله اول در زمینه توسعه آموزش عالی است، امری که در سال‌های گذشته همواره یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های شهرستان و آمال مردم منطقه بوده است. اما آفتی که در طول این سال‌ها گریبان‌گیر آن بوده است، گره‌خوردن بحث‌ها و مجادلات سیاسی با این بحث بوده است.

به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر که شاهد اقداماتی چون تأسیس واحدهای دانشگاهی جدید ازجمله دانشگاه بزرگمهر و یا افزوده‌شدن رشته‌های جدید، بحث‌هایی شدید یا بهتر بگوییم جدل‌های فراوانی در این مورد درگرفت، بحث‌هایی مانند این‌که آیا اصلاً تأسیس واحدهای دانشگاهی تأسیس بوده است یا ارتقا؟ افزودن رشته‌های جدید ثمری دارد یا خیر؟ مجموعه این بحث‌ها گاه تا آن‌جا پیش می‌رفت که عده‌ای بیان می‌کردند باتوجه به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مسائلی مشابه این آیا اصلاً مجموعه این اقدامات در توسعه قاینات مؤثر است؟ نتیجه سرگرم‌شدن به این بحث‌ها فقط منجر به این شد که از فراهم‌آوردن و بهبود زیرساخت‌ها و لوازم توسعه دانشگاهی و علمی غافل شدیم و توان بسیاری از اموری شد که عملاً هیچ ثمری دربرنداشت و جالب این‌که باز کسانی که با اقدامات و جنجال‌آفرینی‌های خویش عامل بروز این وضعیت در زمینه توسعه آموزش عالی شدند و به نوعی چرخ حرکت آن را کند نمودند از وضعیت فعلی به‌عنوان شاهدی برای ادعای خود مبنی بر این‌که توسعه آموزش عالی سودی ندارد، نام می‌برند.

شاید اگر به‌جای این‌که اسیر بحث‌های بیهوده و کم‌اهمیت در این زمینه می‌شدیم، در زمینه توسعه آموزش عالی امروز در جایگاه بسیار بهتری قرار داشتیم و توسعه شهرستان هم بر مدار بهتری قرار می‌گرفت و پاره‌ای از مشکلات مهم که امروز گریبانگیر مردم و شهرستان است، وجود نداشت شاید اگر این توانی که صرف این مجادلات شد، برای تأسیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به کار می‌گرفتیم، وضعیتی بسیار بهتر را در زمینه بهداشت و درمان در شهرستان شاهد بودیم. اما افسوس که این فرصت‌ها را به‌راحتی از دست دادیم. حال باید امید داشته باشیم که این تجربه تلخ درس عبرتی برای همه ما باشد برای این‌که از بروز چنین وضعیت‌های ناخوشایندی در منطقه در سال‌های آینده پیشگیری کنیم.,, ,

تاريخ 22 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.