هفته نامه طنین قائنات -> 470هزار نوبت رأس واکسیناسیون دام در قاینات
جدیدترین
تبلیغ در طنینرئیس شبکه دامپزشکی قاینات گفت: یکی از مهمترین وظایف دامپزشکی انجام واکسیناسیون علیه بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است. دکتر گوهری افزود: در همین راستا شبکه دامپزشکی قاینات از ابتدای سال تاکنون 470 هزار و 452 نوبت سر دام را با وجود عدم حضور بخش خصوصی و به‌صورت رایگان، واکسینه کرده است که بالاترین عملکرد واکسیناسیون دام در استان بوده است.,, ,

تاريخ 22 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.