هفته نامه طنین قائنات -> گاهی نداشته‌هایمان به نفع ماست
جدیدترین
تبلیغ در طنینمردی  برای استخدام به‌عنوان سرایدار به شرکت مایکروسافت رفت و در راه کمی خرید کرد.
در اتاق مدیر، مدیر گفت: ایمیلتان را بدهید تا ضوابط کاریتان را برایتان ارسال کنم.
مرد گفت: من ایمیل ندارم. مدیر گفت: شما می‌خواهید در شرکت مایکروسافت کار کنید، ولی ایمیل ندارید. متأسفم من برای شما کاری ندارم.

مرد ناراحت از شرکت بیرون آمد و چیزهایی که خریده بود را در همان حوالی به عابران فروخت و سودی هم عایدش شد. از فردای آن روز مرد از حوالی خانه خود خرید می‌کرد و در بالای شهر می‌فروخت و با سود حاصل خریدهای بعدی‌اش را بیشتر کرد.
تا جایی که کارش گرفت. مغازه زد و کم کم وارد تجارت‌های بزرگ و صادرات شد. یک روز که با مدیر یک شرکت بزرگ در حال بستن قرداد به صورت تلفنی بود، مدیر آن شرکت گفت: ایمیلتان را بدهید تا مدارک را برایتان ارسال کنم.
مرد گفت: ایمیل ندارم. مدیر آن شرکت گفت: شما با این همه توان تجاری اگر ایمیل داشتین دیگه چی میشدین. مرد گفت: احتمالآ سرایدار شرکت مایکروسافت بودم……!! گاهی نداشته‌های ما به نفع ماست.,,

تاريخ 14 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.