هفته نامه طنین قائنات -> تکمیل کتابخانه مرکزی قاین نیازمند اعتبار ملی
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-TOPC تکمیل کتابخانه مرکزی قاین  نیازمند اعتبار ملی

رئیس اداره کتابخانه عمومی قاین با اشاره به پروژه کتابخانه مرکزی قاین، گفت: این پروژه با زیربنای 3 هزار مترمربع در سال 88 کلنگ‌زنی شده است و پس از 8 سال با همه کمبود اعتبارات و مشکلات، 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مددی افزود: تاکنون یک میلیارد و400 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است و برای تکمیل آن 2 میلیارد و200 میلیون تومان اعتبار نیاز است. در سال‌های 92 و 93 تخصیص اعتبار بسیار پایین بود و در سال 94 نیز از یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار مصوب، فقط 340 میلیون تومان تخصیص یافت. وی گفت: امسال 500 میلیون تومان به این پروژه تخصیص یافته است. مددی تکمیل این پروژه را منوط به اعتبارات ملی و کمک‌های خیرین دانست و گفت: این پروژه به اداره کل نوسازی مدارس واگذار شده است و با تخصیص اعتبارات ملی و خیری تا پایان سال 96 این پروژه را پایان برسد. زیرا با اعتبارات شهرستانی این پروژه تا 4 سال دیگر هم تکمیل نخواهد شد.,,

تاريخ 14 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.