هفته نامه طنین قائنات -> بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی از مؤسسه فرهنگی و هنری طنین فردای قاینات محبی:آموزش باید در رأس فعالیت‌های فرهنگی وهنری شهرستان قرار بگیرد
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-7QK2 بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی از مؤسسه فرهنگی و هنری طنین فردای قاینات محبی:آموزش باید در رأس فعالیت‌های فرهنگی وهنری شهرستان قرار بگیرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی که برای جلسه با هنرمندان قاینات به قاین سفر نموده بود. پس از این جلسه با هنرمندان قاین از مؤسسه فرهنگی و هنری طنین فردای قاینات به‌عنوان اولین مؤسسه فرهنگی و هنری قاین بازدید نمود. در این دیدار سیدعلی زمزم معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی، سیدجلال اردوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قاین و نیز زردی عضو شورای شهر قاین حضور داشتند.

di-DPIV بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی از مؤسسه فرهنگی و هنری طنین فردای قاینات محبی:آموزش باید در رأس فعالیت‌های فرهنگی وهنری شهرستان قرار بگیرد

محبی در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از تأسیس  اولین مؤسسه فرهنگی و هنری چند منظوره در شهرستان قاینات، گفت: مؤسسه می‌بایست از تمامی ظرفیت‌های خود در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری شهرستان استفاده نماید. وی به نقش مهم مؤسسات فرهنگی و هنری در انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری پرداخت و تأکید کرد که آموزش باید در رأس فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان قرار بگیرد. استفاده از تجربه هنرمندان پیشکسوت شهرستان و تربیت نیروی متخصص ازجمله برنامه‌هایی است که در فعالیت‌های مؤسسه می‌بایست گنجانده شود. وی تأکید کرد که برگزاری برنامه‌های فاخر فرهنگی و هنری در شهرستان مورد توجه قرار بگیرد. وی نقش مؤسسه را در اشاعه فرهنگ و هنر شهرستان مهم ارزیابی کرد.,, ,

تاريخ 7 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.