هفته نامه طنین قائنات -> ۴۳۷ منطقه نمونه گردشگری خط می‌خورند
جدیدترین
تبلیغ در طنینآفتاب‌‌نیوز- طبق آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۱۶۸ منطقه نمونه گردشگری وجود دارد که ۱۱۶۱ منطقه در زمان دولت گذشته و هفت منطقه دیگر در دولت اصلاحات، انتخاب و تصویب شدند. طبق طرح اولیه در سال ۱۳۸۲ برای مناطق نمونه گردشگری، قرار بود نهایت ۲۰۰ منطقه در کشور انتخاب شود، اما در ۱۰ سال گذشته، دست و دلبازی‌های غیراصولی در صدور مصوبه برای این مناطق، شمار آن را از کنترل خارج کرد، به‌طوری که در حال حاضر فقط یک‌دهم این مناطق وارد فاز اجرایی و سرمایه‌گذاری شده که البته همان‌ها هم هنوز به نتیجه قطعی نزدیک نشده‌اند.

جلال تاجیک – مدیرکل مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – که از سال ۱۳۹۳ با مشارکت استان‌ها، ساماندهی مناطق نمونه گردشگری را آغاز کرده است، درباره دستاورد این ارزیابی به ایسنا، گفت: آن تعداد از مناطق نمونه گردشگری که سرمایه‌گذار بنا به دلیلی به هیچ عنوان اجازه ورود پیدا نکرده بود و یا به‌خاطر موانعی به مرحله عملیاتی نرسیده بود، از کل مناطق نمونه گردشگری دارای مصوبه هیئت دولت، کسر شد که فعلاً به ۴۳۷ منطقه نمونه گردشگری رسیده است. وی افزود: این‌ها مناطقی بودند که دولت وقت بدون نظر کارشناسی انتخاب کرده که برخی از آن‌ها یا جزو مستثنیات اراضی، ذخیره‌گاه انرژی و زیست‌محیطی و منابع خاص بودند و یا در اطراف سدهای مهم و حتی در زمین‌های مردم قرار داشتند و به‌خاطر چنین موانعی، سرمایه‌گذار اصلاً نمی‌توانست در این مناطق کاری انجام دهد. وی افزود: قرار شد این مناطق در قالب بسته‌ای به هیئت دولت ارائه شود تا با تأیید و تصویب آن، این تعداد منطقه از فهرست اصلی خارج شود.

درخواست برای خلع سرمایه‌گذار در ۵۳ منطقه نمونه گردشگری:
تاجیک افزود: در ادامه این ساماندهی، برای ۵۳ منطقه نمونه گردشگری تقاضای خلع سرمایه‌گذار شده، چرا که از زمان تصویب این مناطق، اقدامی از سوی سرمایه‌گذار منتخب صورت نگرفته است. اگر قرار بود سرمایه‌گذار با تکیه بر دولت کار خود را پیش ببرد که کارمندان دولت خودشان، این مناطق را به دست می‌گرفتند. برای همین درخواست داده‌ایم با صدور فراخوانی طبق قوانین موجود، برای انتخاب سرمایه‌گذار جدید اقدام شود.
تاجیک گفت: تاکنون در کمتر از ۱۰۰ منطقه نمونه گردشگری عملیات زیرساخت و توسعه آغاز شده و به اصطلاح با محوطه‌سازی، ایجاد سازه‌های سبک و یا سنگین، آن منطقه زخمیِ کار شده است.,, ,

تاريخ 7 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.