هفته نامه طنین قائنات -> سی ویژگی انسان باشخصیت
جدیدترین
تبلیغ در طنیندکتر محمود سریع‌القلم
کسی نگران رفتار و گفتار او نیست. در ادب و امانت‌داری قابل پیش‌بینی است.
-2 اتومبیل خود را برای عابری که از خطوط عابر پیاده عبور می‌کند، کاملاً متوقف می‌کند. -3 چون وفای به عهد برای او جدی است، بعضاً شب‌ها برای تحقق عهد، فکر کرده و خوابش نمی‌برد. -4 روزانه ۵ دقیقه برای خشکاندن حسادت در وجود خود، برنامه‌ریزی کرده است. -5 بسیار بسیار بسیار بسیار انصاف دارد. -6 آن‌قدر برای خود احترام قایل است که به کسی خیانت نمی‌کند. -7 روزانه ۱۰ دقیقه برای شناخت خود، برنامه‌ریزی کرده است.

-8 اگر حتی ۵ دقیقه به جلسه‌ای دیر برسد، با پیامک به میزبان اطلاع می‌دهد. -9 اطرافیان او از این‌که نقدی را مطرح کنند احساس آرامش و امنیت می‌کنند.
-10 برای نگاه‌کردن به شبنم روی گلبرگ یک گل، وقت می‌گذارد. -11 دارای ثبات فکری است و به تناسب شرایط و مخاطب، افکار و مواضع خود را تغییر نمی‌دهد.

-12 انسان‌ها را به خوب و بد تقسیم نمی‌کند بلکه ضعف‌ها و توانایی‌های آن‌ها را در کنار هم می‌بیند. -13 مخالفان فکری او، اخلاق او را تحسین می‌کنند. -14 بیشتر با رفتار خود دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا گفتار. -15 ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (۱) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ذاتاً فرد مؤدبی است.

-16 ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (۲) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی تابه‌حال ندیده‌ام که بدگویی و تخریب کند. -17 ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (۳) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ندیده‌ام که برای کسب موقعیت بهتر شغلی و مالی، چاپلوسی کسی را بکند. -18 بسیار اعتماد به نفس دارد (۱) چون دقیق و حقوقی صحبت می‌کند. -19 بسیار اعتماد به نفس دارد (۲) چون نیازی به متهم‌کردن کسی ندارد. -20 بسیار اعتماد به نفس دارد (۳) چون یک شغل بیشتر ندارد.

-21 بسیار اعتماد به نفس دارد (۴) چون با درون خود زندگی می‌کند تا با قضاوت دیگران. -22 بسیار اعتماد به نفس دارد (۵) چون طولانی در منصبی نمی‌ماند. -23 بسیار اعتماد به نفس دارد (۶) نیازی به تزویر ندارد چون حدّ خود برای یک زندگی با تدبیر را می‌داند. -24 بسیار اعتماد به نفس دارد (۷): چون افکار و مواضع او ارتباطی به منابع مالی او ندارند. -25 بسیار اعتماد به نفس دارد (۸) چون نیازهای مالی او مرتبط به حوزۀ سیاست نیست.

-26 بسیار اعتماد به نفس دارد (۹) نیازی به حذف دیگران ندارد چون دایرۀ بازی و زندگی او بسیار وسیع است. -27 بسیار اعتماد به نفس دارد (۱۰) انحصاری رفتار نمی‌کند چون کرۀ زمین را فقط یک نقطه در خلقت می‌داند. -28 دروغ نمی‌گوید چون با راستگویی به همۀ منافع معقول خود دست یافته است. -29 مسئله یکِ زندگی او، کارکردن و زحمت‌کشیدن است. -30 بی‌نیازی در ذات و هویت اوست.,, ,

تاريخ 7 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.