هفته نامه طنین قائنات -> ظریف: عده‌ای که می‌گفتند تحریم برای کشور مفید است بعد از توافق، مدعی بودند که چرا معجزه نشد
جدیدترین
تبلیغ در طنینمتن زیر گزیده مصاحبه ایران با وزیر خارجه است.
– در صورت لزوم نگرانی‌هایمان را از اظهارنظرهایی که برخی دستگاه‌ها مطرح می‌کنند، ابراز می‌کنیم اما به هر حال میزان اقتدار وزارت خارجه در حوزه اقدامات و اظهارات دیگر مقامات و دستگاه‌ها که تأثیرگذار بر روابط خارجی است اقتدار بسیار محدودی است و به اندازه میزان توانمندی عمل می‌کند.

– انعقاد برخی قراردادها ممکن است آثار کوتاه مدت زیبایی داشته باشد و حتی برخی خیال کنند در معیشت مردم تأثیر به سزا و فوری گذاشته است اما ممکن است تعهداتی را برای مردم ایجاد کند که وقتی زمان بازپرداخت آن فرا رسید تحمل آن برای آیندگان کشور و حتی دولت بعدی غیرممکن باشد. – عده‌ای که در دوره تحریم‌ها می‌گفتند تحریم‌ها هیچ تأثیری ندارد و یا حتی برای کشور مفید است بعد از توافق، مدعی بودند که چرا معجزه نشده و تمامی آثار تحریم‌هایی که طی 8 سال و به تدریج بر کشور تحمیل شده و در دنیا جا افتاده، یک شبه مرتفع نشده است.

– یک واقعیتی که ما در گزارش اخیرمان به مجلس هم به آن اشاره کردیم این بود که منافع عده بسیاری با برجام متضرر شد. تحریم‌ها منافع زیادی برای برخی از گروه‌ها دارد. من نمی‌خواهم از کلمه کاسب تحریم استفاده کنم اما یقین دارم بسیاری از منتقدین برجام بر حسب نگرششان و به‌خاطر نگرانی برای منافع ملی مخالف آن بودند اما گروهی هم منافعی داشتند که با از دست‌دادن آن منافع چه در پشت صحنه و چه جلوی صحنه به فضای انتظارات مخصوصاً افزایش توقعات غیرواقعی مردم از دستاوردهای برجام دامن زدند.,,

تاريخ 7 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.