هفته نامه طنین قائنات -> برگزاري دومين دوره تخصصي امدادي در هلال‌احمر قاينات
جدیدترین
تبلیغ در طنینرئيس جمعيت هلال‌احمر قاينات گفت: دومين دوره تخصصي امدادي باعنوان دوره تخصصي نجات در جاده برگزار شد. در اين دوره كه به مدت 48 ساعت برگزار شد 30 نفر از امدادگران كاركردن با دستگاه‌هاي ست نجات هيدروليك وپنوماتيكو هم‌چنين رهاسازي مصدوم از داخل اتومبيل را فراگرفتند.

يوسفي افزود: از ابتداي امسال بيش از 2000 نفر آموزش‌هاي امدادي همگاني و تخصصي هلال‌احمر را فراگرفتند. اولين دوره تخصصي امدادي نيز دوره تخصصي تغذيه بود كه در آن امدادگران با شيوه‌هاي نگهداري موادغذايي در زمان حوادث آشنا شدند.,,

تاريخ 7 سپتامبر 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.