هفته نامه طنین قائنات -> معاون سیاسی استانداردر جمع مردم قاین اگرتوسعه قاینات را می‌خواهید،مراقب باشید مسائل جزئی شما را درگیر نکند
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-HK5R معاون سیاسی استانداردر جمع مردم قاین اگرتوسعه قاینات را می‌خواهید،مراقب باشید مسائل جزئی شما را درگیر نکند

حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در مراسم گرامیداشت شهدای دولت در قاین سخنان مبسوطی در مورد عملکرد و خدمات دولت ارائه داد، وی در پایان سخنانش خطاب به همه مردم و مسئولین شهرستان قاینات گفت: اگر توسعه شهرستان را می‌خواهید؛ بزرگ منش باشید و صبر داشته باشید و نسبت به مسائل مختلف بزرگوارانه برخورد نمایید و مراقب باشید مسائل جزئی شما را درگیر نکند و با انسجام در راستای توسعه قایناتی آباد و توسعه یافته تلاش نمایید و قدر مدیران و بزرگانتان را بدانید.,,

تاريخ 31 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.