هفته نامه طنین قائنات -> جوابیه شبکه بهداشت و درمان
جدیدترین
تبلیغ در طنیندر پاسخ شکوائیه مندرج در هفته‌نامه طنین شماره 120، 1395/05/03 در خصوص شلوغی، ازدحام جمعیت و نوبت‌دهی درمانگاه سرپایی مورخه 1395/03/29 به عرض می‌رساند که درمانگاه سونوگرافی سرپایی بیمارستان شهداء جوابگوی تمامی مراجعین محترم در دو شیفت صبح و عصر و به‌طور میانگین روزانه حدود 100 نفر جهت انجام سونوگرافی با تعرفه دولتی می‌باشد که توسط 2 متخصص محترم رادیولوژی (خانم و آقا) انجام می‌شود.

مراجعین محترم در شیفت صبح ساعت 7:00 صبح دفترچه بیمه را تحویل می‌دهند و ساعت 8:30 صبح نوبت‌دهی و سونوگرافی شروع می‌شود و در شیفت عصر از ساعت 17 الی 19 نوبت‌دهی می‌باشد. لذا باتوجه به نبود مطب خصوصی در سطح شهرستان، مراجعه بیماران از شهرستان‌های زیرکوه، خواف و سرایان و… باعث ازدحام و بالطبع نارضایتی مراجعین محترم می‌شود. لازم به‌ذکر است در تاریخ 1395/03/29 تعداد 77 نفر بیمار سرپایی 45 نفر در شیفت صبح و 32 نفر در شیفت عصر پذیزش و ویزیت شده‌اند.,,

تاريخ 31 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.