هفته نامه طنین قائنات -> هجمه‌ها به دولت سنگین است
جدیدترین
تبلیغ در طنینآیت‌ا… سید حسن خمینی در جمع رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت گفت: ایام هفته دولت ایام مبارکی است که دوستان بتوانند زحمات و خدمات گسترده‌ خود را به مردم گزارش دهند. وی ضمن بیان خاطره‌ای از دوران فعالیت امام(ره) ادامه داد: طبق فرمایش امام(ره) تا فحش نخوریم کار پیش نمی‌رود. وی افزود:‌ کار بزرگ حتماً دشنام دارد و اگر در مقابل دشنام سر خم کنیم و کوتاه بیاییم قطعاً قیمت بسیار کمی روی خود گذاشته‌ایم.

حرکت رو به جلو حتماً مخالفینی دارد و این مخالفان بعضاً از منطق و فضای انصاف خارج  می‌شوند و کسی که در مقابل دشنام آن‌ها سر خم کند قیمت نازلی روی خود خواهد گذاشت. وی ادامه داد: امام بیشترین دشنام را خورده تا حدی که لیوان فرزندش حاج مصطفی را آب می‌کشیدند، بنابراین ایستادن بر اندیشه هزینه دارد.

وی گفت:‌ مرد میدان باشید و هزینه دهید. البته الزاماً کسی که ثبات رأی دارد درست عمل نمی‌کند. در حال حاضر هجمه‌ها به دولت سنگین است و بی انصافی‌هایی وجود دارد اما عزم دولت باید ادامه داشته باشد و آقای روحانی نشان داده این هزینه را تحمل می‌کند و بر عهد خود با مردم پایبند است.,, ,

تاريخ 31 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.