هفته نامه طنین قائنات -> گازرسانی به 9 روستا
جدیدترین
تبلیغ در طنینdi-KUVZ گازرسانی به 9 روستا

رئیس اداره گاز قاینات گفت: با روشن‌شدن مشعل گاز دهستان آفریز که با اعتبار10 میلیارد تومان و به‌طول 117 کیلومتر با 3 ایستگاه تقلیل فشار و1600 انشعاب اجرا شد بیش از 1600 خانوار و 6 هزار نفر در روستاهای آفریز، اسماعیل‌آباد، آویچ، قومنجان، رومشتیک، کرچ، تیغدر، محمدآبادچاهک و خنجوک از نعمت گاز برخوردارشدند. هم‌چنین طی مراسمی شعله گاز در مسجد جامع و منزل شهید مرادی از شهدای روستای کرغند توسط مسئولین استانی روشن شد. هاشمی معاون مهندسی شرکت گاز استان، گفت: 873 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و بیش از 19هزار انشعاب با 28215 مشترک در قاینات داریم.

وی افزود: در قاینات 4 شهر گازدار با 24 درصد جمعیت شهری تحت پوشش گازرسانی هستند و شهر اسفدن هم به‌زودی گازرسانی خواهد شد. وی جمعیت روستایی تحت پوشش گازرسانی شهرستان را 55 درصد ذکر کرد و گفت: با پروژه‌هایی که در حال اجرا هستند این میزان به 64 درصد خواهد رسید. وی بیان داشت: همزمان با روشن‌شدن مشعل گاز در روستای کرغند روستاهای ابوالخیری، شندان عرب، نوغاب پسکوه، فضل‌آباد، خشکان، کلاته سری، گزنشک و خنج با اعتبار 106 میلیارد ریال از نعمت گاز برخوردار شدند. وی گفت: با گازرسانی به این روستاها 2020 خانوار از نعمت گاز بهره‌مند شدند.,,

تاريخ 31 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.