هفته نامه طنین قائنات -> کلنگ آبرسانی به روستای شندان عرب
جدیدترین
تبلیغ در طنین



رئیس آبفا روستایی قاین گفت: این پروژه از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. عیدی گفت: آبرسانی به دو روستای دره باز و شندان عرب از محل مجتمع کرغند انجام خواهد شد و در این پروژه لوله‌گذاری در مسیر خط انتقال و شبکه توزیع به‌طول 15950 متر و با احداث مخزن 260 مترمکعبی و با 616 متر حصارکشی و با اعتبار مصوب 17500 میلیون ریال انجام خواهد شد و 156 خانوار در این دو روستا از مزایای آب آشامیدنی برخوردار خواهند شد.



,,

تاريخ 31 آگوست 2016      
تعداد بازدید      




منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.