هفته نامه طنین قائنات -> محوطه‌سازی وبهینه‌سازی مهمان‌سرای مرکز روستائی کره با مشارکت شورا ودهیاری کره
جدیدترین
تبلیغ در طنیناعضای شورای اسلامی و دهیار روستای کره به همراه سرپرست و کارشناس بهداشتی مرکز جامع سلامت روستای کره با سرپرست شبکه بهداشت و درمان دیدار نمودند.
در این دیدار که در راستای محوطه‌سازی و آماده‌سازی مهمانسرای موجود در مرکز جامع سلامت روستائی کره برگزار گردید، شورای اسلامی و دهیاری روستا قول دادند تمامی نیروی کاری ازجمله استاد بنا و کارگر را تأمین نمایند و شبکه بهداشت نیز مصالح را تهیه و در اختیار نیروی کار قرارداده و کارشناس مسئول امور ساختمانی شبکه بهداشت و درمان بر انجام کار نظارت نمایند.,,

تاريخ 27 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.