هفته نامه طنین قائنات -> ذخیره گندم از ۱۸ روز به ۶ ماه رسید
جدیدترین
تبلیغ در طنینامسال با خرید تضمینی حدود 10.5 میلیون تن گندم، یک رکورد جدید در تاریخ کشاورزی ایران رقم خورد. سال 83 با افزایش تولید داخلی و خرید تضمینی گندم، به خود کفایی رسیدیم ولی در دوران دولت‌های نهم و دهم این خودکفایی پایدار نماند و هر ساله شاهد واردات گسترده چندین میلیون تن گندم بودیم.

با این حال در دولت یازدهم بار دیگر به خودکفایی در این بخش دست پیدا کردیم و حتی زمینه برای صادرات حدود 2 میلیون تن گندم هم فراهم است. وزیر جهاد کشاورزی تحقق این خودکفایی را هم وابسته به افزایش بهره‌وری تولید در سطوح زیر کشت دیم و آبی این محصول می‌داند و هم بارش‌های نسبتاً خوب سال زراعی 94 – 95.

محمود حجتی گفت: در سال 92 هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد ذخایر استراتژیک گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمی‌کرد که برای مصرف تنها 18 الی 21 روز کشور بود که یک شرایط بحرانی محسوب می‌شد. به گفته حجتی اما هم اکنون بیش از 13 میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده است و ذخایر استراتژیک ما از 18 روز به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کرده است.,,

تاريخ 27 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.