هفته نامه طنین قائنات -> کشف دو هزار قرص غيرمجاز درقاین
جدیدترین
تبلیغ در طنینسرهنگ مجید شجاع گفت: مأموران انتظامی شهرستان قاین در هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند. وی گفت: در بازرسي از خودرو 2100 قرص غیرمجاز کشف شد. وی خاطرنشان کرد: در اين رابطه متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده، جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفی شد.,,

تاريخ 15 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.