هفته نامه طنین قائنات -> رفع تشنگی با آب سرد
جدیدترین
تبلیغ در طنینمحققان دانشگاه کالیفرنیا با بررسی سیگنال‌های عصبی مغز دریافتند که رفع احساس تشنگی با نوشیدن آب سرد، یک پدیده جذبی و به اصطلاح گوارشی نیست، بلکه گروهی از سلول‌های مغزی توسط گیرنده‌های موجود در دهان احساس تشنگی را کنترل می‌کنند.

علت اصلی فروکش‌کردن سریع احساس تشنگی با نوشیدن آب سرد برخلاف باور موجود ریشه عصبی یا نورونی دارد و این فرآیند توسط نورون‌ها مسئول سنجش ساختار خون به سرعت انجام می‌شود. در واقع احساس تشنگی افراد حتی با نوشیدن سایر مایعات خنک یا شیرین به سرعت آب آشامیدنی خنک میسر نمی‌شود.

بخشی از مغز به‌طور پیوسته ترکیبات خون را بررسی می‌کند، پس هنگامی که فرد تشنه آب سرد می‌نوشد، سیگنال‌های عصبی به سرعت احساس تشنگی در مغز را سرکوب می‌کنند. در واقع سرعت سرکوب‌شدن احساس تشنگی با نوشیدن آب سرد بسیار سریع‌تر از آب گرم اتفاق می‌افتد. هم‌چنین مشخص شد که بهترین روش برای سرکوب موقت احساس تشنگی قراردادن قاشق سرد در قسمت داخلی گونه‌ها در دهان است.,,

تاريخ 9 آگوست 2016      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.