هفته نامه طنین قائنات -> سنگ فرش بقعه امام‌زاده عبدا… کارشک توسط گروه جهادی هیئت قمر بنی هاشم قاین
جدیدترین
تبلیغ در طنینگروه جهادی هیئت قمر بنی هاشم قاین در یک روز سرد زمستانی بدون منت بیش از ۷۰ کیلومتر فاصله قاینات تا امام‌زاده عبدا… روستای کارشک را به همراه خانواده‌هایشان پیموده و با نادیده‌گرفتن روزهای سرد آذر، برای لبیک گفتن به فرامین رهبری و خدمت به جامعه گام برداشته‌اند. امیری رئیس هیئت امنای امام‌زاده عبدا… در این رابطه گفت: 25 نفر از اعضای گروه جهادی هیئت قمربنی هاشم قاین شامل معمار و بنا و جمعی ازمسئولین در یک کار جهادی اقدام به سنگ فرش کف بقعه امام‌زاده عبدا… روستای کارشک کردند. وی ضمن ارج نهادن به این عمل جهادی و خداپسندانه گروه جهادی هیئت قمر بنی هاشم گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی به جامعه از مهم‌ترین اهداف این گروه جهادی در این اقدام شایسته بود.,, ,

تاريخ 13 دسامبر 2017      
تعداد بازدید      
منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.